tei

El programa TEI es un programa de convivència institucional que implica a tota la comunitat educativa. S'orienta a millorar l'integració escolar i treballar per una escola inclusiva y no violenta. Está dirigit a la millora o modificació del clima y la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte y violència. Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l'empatía y el compromis són els pilars básics del seu desenvolupament en els centres educatius.

Aquest any el programa anirà dirigit als alumnes de cinqué i tercer del nostre col·legi, on uns (els alumnes de cinqué) seran tutors i els altres (alumnes de tercer) seran els tutoritzats.

La nostra intenció és millorar la convivència en el nostre col·legi i fomentar la tolerància zero, davant l'acosament i bullying i qualsevol comportament conflictiu al nostre Centre.